(L to R): Gabriel de Souza, Zhibo Wang, Alex Brown, Jacob Wood, Cat-Tuong Huynh, Christian Ritterhof, Kwami Aku-Dominguez, Shyam Parshotam, Guo-Liang Dai, Ali Ilkhani + sons, Maria Rossano-Tapia